გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Ratloop [საერტოგამოყენებითი] Ratloop, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Epochalypse [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1998]
სტატუსი აქტიურია 1997 დან [>23 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 67%

Average games rating over time
All-time 67%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 25%
2 25%
2 25%
1 13%
1 13%
Sign In