კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები90

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი PlayWay [საერტოგამოყენებითი] PlayWay S.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია მაისი 2011 დან [>11 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა პოლონეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Twitter

Company rating 52%

Average games rating over time
All-time 52%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
89 67%
9 7%
9 7%
9 7%
7 5%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
Sign In