გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Phoenix Games [საერტოგამოყენებითი] Phoenix Games B.V. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ნიდერლანდები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In