კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები67

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Omega Force [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
37 20%
30 16%
26 14%
22 12%
16 8%
13 7%
12 6%
8 4%
6 3%
5 3%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In