კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები14

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Now Production [საერტოგამოყენებითი] Now Production Co., Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 1986 დან [>36 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 13%
5 13%
4 10%
3 8%
3 8%
3 8%
3 8%
3 8%
3 8%
2 5%
2 5%
1 3%
1 3%
1 3%
Sign In