კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები144

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nintendo of Europe [საერტოგამოყენებითი] Nintendo of Europe GmbH [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 75%
10 most recent games 76%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
51 28%
33 18%
31 17%
17 9%
15 8%
9 5%
7 4%
6 3%
4 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In