კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები118

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nacon [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Bigben Interactive S.A. [კორპორატიული, ძალაშია 11/02/2020] Bigben Interactive [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 11/02/2020]
სტატუსი აქტიურია 17/02/1981 დან [>42 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ყველა საიტები (5) ▾

Company rating 60%

Average games rating over time
All-time 60%
3 most recent games 57%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
87 22%
64 16%
62 16%
39 10%
39 10%
39 10%
13 3%
12 3%
9 2%
7 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In