კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები110

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Nacon [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Bigben Interactive S.A. [კორპორატიული, ძალაშია 11/02/2020] Bigben Interactive [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 11/02/2020]
სტატუსი აქტიურია 17/02/1981 დან [>41 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ყველა საიტები (5) ▾

Company rating 61%

Average games rating over time
All-time 61%
3 most recent games 58%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
79 22%
59 17%
58 16%
35 10%
32 9%
32 9%
13 4%
12 3%
9 3%
7 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In