კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები35

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Midway Games [საერტოგამოყენებითი] Midway Games, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Midway Manufacturing Company [კორპორატიული, ძალაშია 1996] Bally Midway Manufacturing Co., Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 1991] Midway Manufacturing Company [კორპორატიული, ძალაშია 1982]
სტატუსი დახურულია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 60%
10 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
18 18%
10 10%
9 9%
9 9%
8 8%
8 8%
7 7%
4 4%
3 3%
3 3%
3 3%
3 3%
3 3%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In