კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები135

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Koei Tecmo Games [საერტოგამოყენებითი] Koei Tecmo Games Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Tecmo Koei Games Co., Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 1/04/2011] Tecmo Koei Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/04/2011] Koei Co., Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 1/04/2009] Koei [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/04/2009]
სტატუსი აქტიურია 25/07/1978 დან [>44 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
60 18%
58 17%
52 15%
35 10%
31 9%
22 7%
14 4%
11 3%
9 3%
9 3%
7 2%
6 2%
4 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In