კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები21

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Inti Creates [საერტოგამოყენებითი] Inti Creates Co., Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 8/05/1996 დან [>26 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
16 20%
12 15%
12 15%
10 12%
9 11%
5 6%
4 5%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In