კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები10

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Infinity [საერტოგამოყენებითი] Infinity Co., Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 26/07/1986 დან [>35 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 80%

Average games rating over time
All-time 80%
3 most recent games 80%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
7 58%
2 17%
1 8%
1 8%
1 8%
Sign In