კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები78

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Iceberg Interactive [საერტოგამოყენებითი] Iceberg Interactive B.V. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2009 დან [>13 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ნიდერლანდები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
77 64%
21 18%
7 6%
7 6%
4 3%
3 3%
1 <1%
Sign In