კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები42

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Humble Games [საერტოგამოყენებითი] Humble Bundle, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Humble Bundle [კორპორატიული, ძალაშია 15/05/2020]
სტატუსი აქტიურია 2010 დან [>12 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 64%

Average games rating over time
All-time 64%
3 most recent games 64%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
37 27%
28 20%
22 16%
21 15%
13 9%
5 4%
5 4%
4 3%
3 2%
Sign In