კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები34

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Good Shepherd Entertainment [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Gambitious Digital Entertainment [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 16/08/2017] Gambitious B.V. [კორპორატიული, ძალაშია 16/08/2017]
სტატუსი აქტიურია 2011 დან [>11 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ნიდერლანდები [შტაბი] ამერიკის შეერთებული შტატები
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
32 30%
19 18%
12 11%
11 10%
10 10%
6 6%
4 4%
4 4%
4 4%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In