კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები24

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Freedom Games [საერტოგამოყენებითი] Freedom Games, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
22 61%
3 8%
3 8%
2 6%
2 6%
2 6%
2 6%
Sign In