კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები35

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Forever Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Forever Entertainment S.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2010 დან [>12 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა პოლონეთი [შტაბი]
საიტი Official Facebook page
Official Twitter
ოფიციალური

Company rating 56%

Average games rating over time
All-time 56%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
25 29%
18 21%
13 15%
10 12%
6 7%
4 5%
4 5%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In