კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები151

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Focus Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Focus Home Interactive SA [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Focus Home Interactive [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 6/09/2021]
სტატუსი აქტიურია 1996 დან [>26 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 70%
10 most recent games 68%
Over last year (1 game) 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
138 34%
64 16%
61 15%
23 6%
22 5%
19 5%
18 4%
18 4%
18 4%
6 1%
5 1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In