კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები90

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Daedalic Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Daedalic Entertainment GmbH [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2007 დან [>14 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა გერმანია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
Official Facebook page
Official Facebook page
ყველა საიტები (5) ▾

Company rating 68%

Average games rating over time
All-time 68%
3 most recent games 67%
10 most recent games 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
87 36%
50 21%
25 10%
24 10%
21 9%
13 5%
6 2%
5 2%
4 2%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In