კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები26

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Croteam [საერტოგამოყენებითი] Croteam Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 14/06/1993 დან [>28 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ჰორვატია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 77%
Over last year (1 game) 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
24 46%
6 12%
4 8%
4 8%
3 6%
3 6%
2 4%
2 4%
2 4%
1 2%
1 2%
Sign In