კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები49

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Blizzard Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Blizzard Entertainment, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Chaos Studios [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 24/05/1994] Chaos Studios, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 24/05/1994] Silicon & Synapse [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია I კვარტალი 1994]
სტატუსი აქტიურია 8/02/1991 დან [>31 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი] დიდი ბრიტანეთი საფრანგეთი სამხრეთი კორეა
საიტი ოფიციალური
Official VK group

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%
3 most recent games 69%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
41 31%
33 25%
8 6%
8 6%
5 4%
4 3%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In