გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Big Sugar [საერტოგამოყენებითი] Big Sugar, LLC [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი Official Facebook page
Official Twitter
ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
5 24%
5 24%
4 19%
3 14%
2 10%
1 5%
1 5%
Sign In