გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bedroom Studios [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იტალია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In