კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები338

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Bandai Namco Entertainment [საერტოგამოყენებითი] Bandai Namco Entertainment, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Bandai Namco Games, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2015] Bandai Namco Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2015] Namco Bandai Games, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2014]
ყველა სახელები (10) ▾
Namco Bandai Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2014] Namco Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 31/03/2006] Namco [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2006] Namco Home Entertainment [კორპორატიული, ძალაშია 1983] Namco Home Entertainment [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1983] Nakamura Manufacturing Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 1971] Nakamura Manufacturing [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1971]
სტატუსი აქტიურია 1/06/1955 დან [>67 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი] ამერიკის შეერთებული შტატები
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 77%
10 most recent games 72%
Over last year (2 games) 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
120 15%
108 14%
87 11%
66 8%
60 8%
48 6%
32 4%
28 4%
28 4%
27 3%
27 3%
21 3%
19 2%
19 2%
11 1%
11 1%
11 1%
8 1%
4 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In