კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები190

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Atari [საერტოგამოყენებითი] Atari, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Infogrames, Inc. [კორპორატიული, ძალაშია 7/05/2003] Infogrames [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 7/05/2003] GT Interactive Software Corporation [კორპორატიული, ძალაშია 16/12/1999] GT Interactive [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 16/12/1999]
ლეიბლი WizardWorks
სტატუსი აქტიურია 1993 დან [>28 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent games 73%
10 most recent games 75%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
147 38%
21 5%
20 5%
20 5%
15 4%
14 4%
12 3%
11 3%
11 3%
11 3%
11 3%
11 3%
10 3%
9 2%
9 2%
8 2%
7 2%
6 2%
4 1%
4 1%
4 1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In