კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები36

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Annapurna Interactive [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია 1/12/2016 დან [>6 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 70%
10 most recent games 70%
Over last year (1 game) 71%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
34 22%
25 16%
23 15%
23 15%
16 10%
15 10%
12 8%
5 3%
2 1%
Sign In