გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Anima [საერტოგამოყენებითი] Anima, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In