ეს კომპანია თამაშებს არ უშვებს. HQ

Vivendi S.A.

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Vivendi [საერტოგამოყენებითი] Vivendi S.A. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Vivendi [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია დეკემბერი 2000] Compagnie Générale des Eaux [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1998]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]

Sign In