გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Vivarium [საერტოგამოყენებითი] Vivarium, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In