გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Virtual Identity [საერტოგამოყენებითი] Virtual Identity s.r.l. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იტალია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 33%
1 33%
1 33%
Sign In