კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები41

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Ubisoft Shanghai [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Ubi Soft Shanghai Studios [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია სექტემბერი 2003]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ჩინეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 71%

Average games rating over time
All-time 71%
3 most recent games 64%
10 most recent games 68%
Over last year (1 game) 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
33 24%
25 18%
25 18%
19 14%
10 7%
5 4%
5 4%
3 2%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In