კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები29

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Ubisoft Reflections [საერტოგამოყენებითი] Ubisoft Reflections Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Reflections Interactive Ltd [კორპორატიული, ძალაშია აგვისტო 2006] Reflections Interactive [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია აგვისტო 2006]
სტატუსი აქტიურია 1984 დან [>35 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]

Company rating 62%

Average games rating over time
All-time 62%
3 most recent games 65%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
24 23%
19 18%
18 17%
8 8%
5 5%
4 4%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In