კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები27

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Ubisoft Quebec [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია ივნისი 2005 დან [>14 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა კანადა [შტაბი]

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 66%
10 most recent games 69%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
17 22%
14 18%
14 18%
7 9%
6 8%
4 5%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In