კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები40

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Ubisoft Paris [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Ubi Soft Paris Studios [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2003]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]

Company rating 65%

Average games rating over time
All-time 65%
3 most recent games 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
16 13%
15 12%
13 11%
13 11%
13 11%
13 11%
8 7%
6 5%
4 3%
4 3%
3 2%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In