გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Ubisoft France [საერტოგამოყენებითი] Ubisoft France S.A.S. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა საფრანგეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 100%
Sign In