კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები35

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Ubisoft Bucharest [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Ubi Soft s.r.l. [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია სექტემბერი 2003]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა რუმინეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 65%
10 most recent games 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
31 25%
18 15%
18 15%
14 11%
12 10%
8 6%
6 5%
5 4%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In