კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები23 (8 ფილტრის შემდეგ)

გაფილტრუილ
ყველა თამაში

გაფილტრე კომპანიის თამაშები

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი U.S. Gold [საერტოგამოყენებითი] U.S. Gold Ltd [კორპორატიული]
ლეიბლი Kixx
დაფუძნებულია 1984
სტატუსი დახურულია აპრილი 1996 დან [>11 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]

Company rating 78%

Average games rating over time
All-time 78%
3 most recent games 77%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
15 23%
10 15%
9 14%
8 12%
6 9%
5 8%
2 3%
2 3%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In