გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Turn Me Up Games [საერტოგამოყენებითი] Turn Me Up Games, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 80%

Average games rating over time
All-time 80%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
1 17%
Sign In