კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები30

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Treyarch [საერტოგამოყენებითი]
სახელების ისტორია Treyarch Invention, LLC [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 2001]
სტატუსი აქტიურია 1996 დან [>22 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 64%

Average games rating over time
All-time 64%
3 most recent games 57%
10 most recent games 64%
Over last year (1 game) 61%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
22 22%
16 16%
16 16%
8 8%
8 8%
6 6%
4 4%
4 4%
4 4%
3 3%
2 2%
2 2%
2 2%
1 1%
Sign In