გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Tiscali [საერტოგამოყენებითი] Tiscali S.p.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იტალია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In