კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები130

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი THQ Nordic [საერტოგამოყენებითი] THQ Nordic GmbH [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Nordic Games GmbH [კორპორატიული, ძალაშია 12/08/2016] Nordic Games [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 12/08/2016] JoWooD Entertainment AG [კორპორატიული, ძალაშია 16/08/2011]
ყველა სახელები (5) ▾
JoWooD [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 16/08/2011] JoWooD Productions Software AG [კორპორატიული, ძალაშია ოქტომბერი 2009]
სტატუსი აქტიურია 1995 დან [>23 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ავსტრია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
Official Facebook page
Official Twitter

Company rating 70%

Average games rating over time
All-time 70%
3 most recent games 67%
10 most recent games 68%
Over last year (1 game) 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
108 41%
40 15%
36 14%
19 7%
13 5%
12 5%
7 3%
6 2%
6 2%
5 2%
4 2%
3 1%
3 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In