კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები8

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი The Pokémon Company [საერტოგამოყენებითი] The Pokémon Company International, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი] ამერიკის შეერთებული შტატები
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
3 27%
3 27%
2 18%
2 18%
1 9%
Sign In