კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები48

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Teyon [საერტოგამოყენებითი] Teyon S.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2006 დან [>11 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა პოლონეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 37%

Average games rating over time
All-time 37%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
23 33%
14 20%
13 19%
5 7%
4 6%
3 4%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Sign In