კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები49

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Teyon [საერტოგამოყენებითი] Teyon S.A. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2006 დან [>13 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა პოლონეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 56%

Average games rating over time
All-time 56%
Over last year (1 game) 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
23 31%
15 20%
14 19%
5 7%
4 5%
4 5%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
Sign In