გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Tesseraction Games [საერტოგამოყენებითი] Oregon Corporation [საერტოგამოყენებითი] Tesseraction Games, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა შვეცია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Sign In