კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები104

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Telltale Games [საერტოგამოყენებითი] Telltale, Inc. [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია ივნისი 2004 დან [>14 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 72%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
99 18%
78 14%
75 14%
65 12%
59 11%
43 8%
43 8%
35 6%
17 3%
15 3%
14 3%
6 1%
1 <1%
Sign In