კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები17

გაფილტრუილ
ყველა თამაში

გაფილტრე კომპანიის თამაშები

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Tectoy [საერტოგამოყენებითი]
დაფუძნებულია 18/09/1987
სტატუსი დახურულია 2010 დან [>23 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა ბრაზილია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 76%

Average games rating over time
All-time 76%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
6 33%
6 33%
3 17%
2 11%
1 6%
Sign In