კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები113

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Tecmo Koei [საერტოგამოყენებითი] Tecmo Koei Holdings Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Koei Co., Ltd [კორპორატიული, ძალაშია 1/04/2009] Koei [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/04/2009]
სტატუსი აქტიურია 25/07/1978 დან [>41 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
51 20%
40 16%
39 15%
34 13%
22 9%
14 5%
11 4%
9 3%
8 3%
7 3%
6 2%
3 1%
3 1%
3 1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In