კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები23

გაფილტრუილ
ყველა თამაში

გაფილტრე კომპანიის თამაშები

პლატფორმები რომლებზეც ამ კომპანიის თამაშები არაა ▾

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sumo Digital [საერტოგამოყენებითი] Sumo Digital Ltd [კორპორატიული]
სტატუსი აქტიურია 2003 დან [>15 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა დიდი ბრიტანეთი [შტაბი]
საიტი ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
10 17%
9 15%
8 13%
6 10%
6 10%
3 5%
3 5%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
2 3%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
1 2%
Sign In