კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები69

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Square Enix [საერტოგამოყენებითი] Square Enix, Inc. [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Square Enix U.S.A., Inc. [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია ივლისი 2004] Square Soft, Inc. [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 31/03/2003]
სტატუსი აქტიურია
ოპერაციის ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატები [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent games 71%
10 most recent games 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
21 16%
18 14%
11 9%
11 9%
10 8%
9 7%
9 7%
8 6%
7 5%
5 4%
4 3%
3 2%
2 2%
2 2%
2 2%
2 2%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In