კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები293

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Square Enix [საერტოგამოყენებითი] Square Enix Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Enix Corporation [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/04/2003] Eidansha Boshu Service Center [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია აგვისტო 1982]
სტატუსი აქტიურია 22/09/1975 დან [>43 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 69%
10 most recent games 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
129 17%
103 13%
71 9%
67 9%
63 8%
56 7%
46 6%
34 4%
33 4%
27 4%
22 3%
20 3%
19 2%
14 2%
13 2%
8 1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In