კომპანიასთან დაკავშირებული თამაშები309

გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Square Enix [საერტოგამოყენებითი] Square Enix Co., Ltd [კორპორატიული]
სახელების ისტორია Enix Corporation [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია 1/04/2003] Eidansha Boshu Service Center [საერტოგამოყენებითი, ძალაშია აგვისტო 1982]
სტატუსი აქტიურია 22/09/1975 დან [>44 წელი]
ოპერაციის ქვეყანა იაპონია [შტაბი]
საიტი ოფიციალური
ოფიციალური

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 62%
10 most recent games 66%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
138 17%
112 13%
76 9%
68 8%
67 8%
65 8%
46 6%
36 4%
33 4%
33 4%
24 3%
22 3%
22 3%
19 2%
13 2%
9 1%
8 <1%
6 <1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In