გენერალური ინფორმაცია კომპანიის შესახებ

აქტუალური სახელი Sony Ericsson [საერტოგამოყენებითი]
სტატუსი აქტიურია
საიტი ოფიციალური

Sign In